شماره تلفن034-31342000
فروشگاه اینترنتی فرش الماس کویر
No products in the cart.

حضور فرش الماس کویر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران

حضور فرش الماس کویر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران

حضور فرش الماس کویر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران

بازدید از غرفه فرش الماس کویر

در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

با حضور وزیر معدن ، صنعت و تجارت جناب آقای رضا رحمانی

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*