No products in the cart.

حضور فرش الماس کویر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران

حضور فرش الماس کویر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران

حضور فرش الماس کویر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران

بازدید از غرفه فرش الماس کویر

در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

با حضور وزیر معدن ، صنعت و تجارت جناب آقای رضا رحمانی

امتیاز بدهید!
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*