ضمن تشکر از حسن انتخاب و اعتماد شما محصولی که انتخاب نموده اید به مدت 15 سال از تاریخ خرید در قبال شستشو و ثبات رنگ گارانتی می باشد.

موارد نقص گارانتی

  1. شستشوی فرش با مواد شیمیایی
  2. قرار دادن مبلمان و یا پایه های تیز و غیراستاندارد به نحوی که باعث صدمه زدن به بافت فرش گردد.
  3. استفاده از فرش در محیط های نمناک و مرطوب
  4. نگهداری فرش به صورت تاکرده و تحت فشار
  5. ایجاد صدمه به بافت فرش توسط حیوانات خانگی
  6. سوزاندن فرش به وسیله ی شعله مستقیم، غیرمستقیم و یا هر سطح داغ مانند، ذغال، کبریت، سیگار، اتو و…
  7. پهن کردن فرش در محیط غیرمسطح، غیرمسقف و زیر نور مستقیم آفتاب
  8. هرگونه قلم خوردگی در برگه ضمانت نامه موجب ابطال آن می گردد.
  9. لطفا به دستور العمل نحوه مراقبت و نگهداری توجه فرمایید.