فرش­ ها از چه موادی تولید می­ شوند؟

تنوع مواد به کار رفته در بافت فرش بسیار بالا بوده، و هرکدام­ مزایا و معایب خود را دارا می باشند. یکی از اساسی ترین تفاوت های موجود در میان فرش ها، در زمینه نخ به کار رفته در فرش، الیاف طبیعی و یا الیاف مصنوعی می باشد.